သျဖန္ သျဖီး

Tuesday, August 12, 2008

တုတ္ၾကီးခမ်ာ
ေခါင္းေျခာက္ေအာင္ ေတြးကာ မေအးရတယ္
ေရးလိုရာေရးမွာအမွန္ပဲမို႔
အရပ္ကတို႔ေရ .....
ဖိနပ္ေတာ္ ေကာက္ကာ မ ပါလို႔
အျပတ္ခ်ၾကစို႔ .....။

တုတ္ၾကီး
ေခတၱ( တာ၀တိ ံသာ)

0 Comments: