အာက်ယ္ဖာဆြယ္နွင့္ ေရွာက္သီးတတင္း ေနာက္မီးလင္းသူမ်ား

Saturday, April 24, 2010

ကြ်နု္ပ္ တရား စခန္း၀င္ေန၏။ ကိစၥအရပ္ရပ္အား အနုလံုပဋိလံု ရွုရင္း ျမတ္ဘုရား၏ ဆိုဆံုးမမွဳမ်ားကို နွလံုးသြင္းကာ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဘ၀ျဖစ္တည္မွဳစက္၀ိုင္းဆီ မေနာညႊတ္ကာ မ်က္၀န္းအစံုအား ေခတၱပိတ္ေနလိုက္၏။
ေအာ္ ခ်မ္းသာေလစြ တကား။ ငါမရွိ ။ သူမရွိ။ အရာ၀တၳဳမရွိ။ ေပါ့ပါးလြတ္လပ္မွဳေတြနွင့္ စိတ္အစဥ္သည္ ျမတ္တရားတြင္ေမြ ့ေလွ်ာ္ ယဥ္ပါးလွ်က္ ..............။

တိန္..................................။
ဟ...ေသာက္ေခြး...ဘယ္ေခြးမသား လဲ ဟ။

က်ဳပ္ က တရားမွတ္ေနတာ ရုတ္တရက္ၾကီး တိန္ကန ဲ အီးေမး၀င္လာေတာ့ လန္ ့တာေပါ့လို ့...........။
သို ့ကလိုနွင့္ ၀င္လာေသာ အီးေမးအား ဖတ္ၾကည့္လိုက္သည္တြင္ ေတာ့.............


ဦးခင္ေဇာ္၀င္း ေရးသားေသာ
အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ၀ါရင့္ အဖြဲ ့၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ၊ ေဒါက္တာ သန္းျငိမ္း ႏွင့္ ဦးစိန္လွဦးတုိ႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ ဟူ ေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဧျပီ လ ၇ ရက္ေန ့စြဲပါ ေဆာင္းပါး သို႔မဟုတ္ စာတမ္းျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။
အဂၤလိပ္လိုေရးသားသျဖင့္ ခင္ေဇာ္၀င္း ဖတ္ေစခ်င္ေသာ သူမ်ား မွာ ျမန္မာစာတတ္စရာမလိုသူမ်ား ဟု နားလည္၍ ရပါသည္ တနည္းအားျဖင့္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထု နွင့္ တပ္မေတာ္ သားမ်ား အား စာဖတ္သူအေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ေရးသား ထားသည့္ပံုမေပၚပါ။

၄င္း၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ေခါင္းစဥ္ငယ္ ခုနွစ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားထားပါသည္။

ထိုအခ်က္မ်ား အား ေလ့လာသံုးသပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ ပထမ ဆံုး ေခါင္းစဥ္ငယ္ေအာက္မွ ေဆြးေႏြးခ်က္သည္ကား အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မည္သို ့ ျဖစ္ေပၚလာပံု ဟု ျဖစ္ပါသည္။


မတ္လ၂၂ရက္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းပြဲတြင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သူ ့ရည္ညြန္းခ်က္ (ASSK) အေနျဖင့္ ကြဲျပားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အား မလိုခ်င္ဟု ဆိုလိုထားသည္။
ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏အျမင္မွာမူကား ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ထိုကဲ့သို႔ဆံုးျဖတ္ခြင့္အားအေစာပိုင္းကတည္းက နွင္းအပ္ျပီးျဖစ္)တို႔အေနျဖင့္ဆံုးျဖတ္သင့္သည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျမင္အား ေဒါက္တာတင္မိ်ဳး၀င္း မွ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ

ပံုမွန္ေဆးစစ္မွဳျပဳလုပ္ရန္သြားေရာက္ေတြ ့ဆံုသည့္အခ်ိန္တြင္ အသိေပးတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။
သို ့ေသာ္ျငား လည္း ၂၃ ရက္ေန ့တြင္ ညဏ္၀င္း က ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သြားေရာက္ေတြ ့ဆံုခဲ့သည္။ သူ ့အေနျဖင့္ ျပီးခဲ့ေသာေန႔မွ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသိမေပးရန္ (လွ်ိဳ႔၀ွက္ထားရန္) ျဖစ္သည့္အစား

ဗဟိုေကာ္မတီတစ္ရပ္လံုးအေပၚၾသဇာသက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွတ္ခ်က္ ကိုျပန္လည္ သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။


မတရားသည့္ဥပေဒအာက္တြင္ သူ ့အေနျဖင့္ ေတြးေတာင္မေတြးဆိုသည္မွာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္၏။ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မွဳကို မ်က္ကြယ္ျပဳေခါက္ထားကာ ညဏ္၀င္း က ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွတ္ခ်က္အား သတင္းနယ္ပါယ္သို႔ အေရာက္ ပို ့ခဲ့၏။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖည့္စြက္သည္မွာကား

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သူ႔အေနျဖင့္ ၂၉ ရက္ေန ့တြင္ ရရွိလာေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစား လိုက္နာမည္ျဖစ္သည္ဟုျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္လည္း အစည္းအေ၀းတြင္ ဆိုး၀ါးသည့္မွတ္ခ်က္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚၾကိဳတင္ၾသဇာသက္ေရာက္ခဲ့ျပီးျဖစ္၏။အဖြဲ ့၀င္အနည္းငယ္မွ်သာ သတၱိေျပာင္ေျပာင္ျဖင့္ ပါတီအေနျဖင့္ဆက္လက္တည္ရွိေနသင့္၍ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ တင္ျပခဲ့ၾက၏။ (ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ စကားေျပာခြင့္အား
ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရပါသည္)
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘာလိုခ်င္သည္ကို ေအာင္ေရႊ သိနွင့္ျပီးျဖစ္သျဖင့္ သူ ့အေနျဖင့္ မဆန္ ့က်င္ခဲ့ေပ။ သူ ့အေနျဖင့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဆႏၵမ်ားအတိုင္းလိုက္နာမည္ဆိုသည္မွ်သာေျပာခဲ့၏။
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မွဳရွိသည့္ အဖြဲ ့၀င္မ်ားက ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထင္ျမင္ခ်က္အား ပါတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ မေၾကျငာခဲ့သင့္ဟု ခါးသီးစြာေျပာဆိုၾက၏။ အျခား ရပ္၀န္းမွ ေျပာဆိုသည္ကမူ လူငယ္အဖြဲ ့၀င္တို ့၏ အျမင္နွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား က ထိုကိစၥရပ္နွင့္ပါတ္သက္၍ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ေရးကို

ပိတ္ပင္ခဲ့သည္ဟုျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္တဖန္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူ၏ စိတ္ခံစားမွဳ သည္ ေလးနက္ လက္ေတြ ့က်လွသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကိုလည္း သက္ေရာက္ေအာင္ျမင္သြားခဲ့ျပန္၏။
"နွစ္ေပါင္းနွစ္ဆယ္ ခါးသက္ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ေတြ ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ခုေတာ့ငါတို ့ဟာ ေခါင္းမရွိသူေတြပဲ " မွတ္ခ်က္။ ။ မည္သည့္စကားဟု ခင္ေဇာ္၀င္းမွ ေဖာ္ျပ မထားပါ။

ထုိ ့ေနာက္ ဦးခင္ေဇာ္၀င္း၏ ဒုတိယ ေခါင္းစဥ္ငယ္ ျပီးဆံုးခဲ့ေသာ ခါ ဆုိသည့္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပီးဆံုးခဲ့ေသာခါ

ျပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန ့ ဧျပီငါးရက္ေန ့က ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီရဲ့စည္းေ၀းပြဲတခုလုပ္ခဲ့တယ္။ စာရြက္ေတြျဖန္ ့ခဲ့ၾကတယ္ တစ္ခုကေတာ့ ျပည္သူကို၀န္ခ်ေတာင္းပန္တာျဖစ္ျပီးအျခားတစ္ခုကေတာ့ပါတီ
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ (အုန္းၾကိဳင္နွင့္ဟံသာျမင့္တို႔မူၾကမး္ေရးခဲ့တာျဖစ္) အဲဒီထဲမွာပါတာကေတာ့ အထက္ေအာက္ တည္ေဆာက္ပံုကို ေဒါက္လိုက္တည္ေဆာက္တဲ့ပံုစံ
န ဲ့အစားထိုးဖုိ႔ျဖစ္ျပီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလွ်ာ္မွဳရွိတဲ့အဖြဲ ့၀င္ေတြအျမင္ကေတာ့ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းအတြက္ ဖံုးကြယ္မွဳတစ္ခုသာျဖစ္သျဖင့္
ပါယ္ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ျမင္သည္ကမူ ဌာနခ်ဳပ္ရဲ့ အတည္ျပဳမွဳန ဲ့လုပ္ကိုင္ေနသလိုျဖစ္ပါသည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမလ ေျခာက္ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာ အမိ်ဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ပါဟု သူတို့က ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။ အကယ္၍ တင္ျပသူမ်ား အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမည္ဆိုလွ်င္မူ သူတို ့ဘာသာ
သူတိ ု့ဆက္လက္လုပ္ကိုင္နိုင္သည္ ဟု ျဖစ္ပါသည္။

လူမွဳလုပ္ငန္းမ်ားဆီသို ့ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဦးတည္ေနသည္ကိုကား ခင္ဖ်င္းဖ်င္းလုပ္ရပ္တခုဟု က်ေနာ္တို ့မွ သေဘာတူပါသည္။
ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ရည္ရြယ္ရာ အသိုင္းအ၀န္းမ်ားနွင့္ တကယ့္အလုပ္ကိုလုပ္ေနေသာ လူမွဳလုပ္ငန္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ား အားလံုးေသာ ပါတ္သက္သူမ်ားအေပၚဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား ရွိလာပါလိမ့္မည္။

တဖန္ ဦးခင္ေဇာ္၀င္း၏ ေခါင္းမာသူမ်ားနွင့္သူတို႔၏ရပ္တည္ခ်က္ ဆိုသည့္ အပိုဒ္မွာ ...

ေခါင္းမာသူမ်ားနွင့္သူတို႔၏ရပ္တည္ခ်က္

ထိုသူမ်ားသည္ ေလးဦးဂိုဏ္းဟု သိရွိလာရသည့္ ၀င္းတင္၊ ညဏ္၀င္း၊ အုန္းၾကိဳင္နွင့္ဟံသာျမင့္တို႔၏ ဦးေဆာင္မွုကိုခံယူသည္။ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္အထက္ဆီးရခဲ့ျပီးျပီဟုထင္ျမင္ရသည္။
၀င္းတင္က ဦးတင္ဦးနွင့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဗဟိုခ်က္မ အေနျဖင့္၀န္းရံ အလုပ္လုပ္ၾက ၊ နယ္မ်ားတြင္ရွိေသာ အစုအဖြ ဲ့မ်ား ပိုမိုတက္ၾကြသင့္ၾကသည္ ဟု ဟစ္ေၾကြး၏။သို ့ေသာ္ ၄င္းကိုယ္တိုင္ကမူ တုတ္တုတ္မွ်မလွဳပ္။ နိုင္ငံျခားမွ မ်ားျပားေသာ ရံပုံေငြမ်ား လက္ခံရရွိေနေသာ္လည္း ပါတီသို ့သူက
အပ္နွံျခင္းမရွိ။ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား ထဲမွတစ္ဦးအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳျဖင့္ ဆြဲခ်က္တင္ခံရသည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္၏။ (မည္သည့္ေနရာတြင္ေဖာ္ျပသည္ကိုေျပာမထား) ၀င္းတင္(WT) နွင့္ ထိုအုပ္စုကေတာ့ အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးမားေသာ လမ္းေၾကာင္းကိုေရြးခ်ယ္ေတာ့မည္ျဖစ္၏။

ထို ့အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ပါတ္သက္၍လည္းေအာက္ပါကဲ့သို ့....

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ၀ါၾကီးေသာ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္တာကို က်ေနာ္တို့ ရရွိလာတယ္။ (ဒီလိုျဖစ္လာမွာကို နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကက်ေနာ္ကၾကိဳျမင္ခဲ့ျပီးသား{ခင္ေဇာ္၀င္းအေရး})
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အိမ္တြင္းထိမ္းသိမ္းခံရတဲ့အေနအထားကို အလြန္ ့ကိုအသာတၾကည္လက္ခံသည္ဟုသူတုိ႔ကျမင္ၾက၏။ က်မကိုအိမ္ထဲမွာပဲထား ညဏ္၀င္းကတဆင့္အလုပ္လုပ္နိုင္တယ္ဟု ျပဳမူေနသေယာင္ေတာင္ ထင္ရ၏။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အခြင့္အေရးကိုအသံုးခ်ဖို ့အျပင္ကိုထြက္ဖို

့မၾကိဳးစားခဲ့သည့္ အစား သူ ့ကိုယ္သူပင္ ညဏ္၀င္း၏ျခယ္လွယ္မွဳေအာက္တြင္ ေနထိုင္ေန၏။

မွတ္ခ်က္မ်ား

" ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္န ဲ့ ငါတို ့ကို သူက ပစ္ထားလိုက္ခဲ့ျပီ"
" ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာဘာရပ္တည္ခ်က္မွမရွိေတာ့ဘူး"
"ငါတို ့က ခုေတာ့ေရဆန္ကိုလွန္ကူးေနရျပီ လိုအပ္လာရင္ ငါတို ့ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုဆန္ ့က်င္ရမယ္"
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၀င္းတင္ကိုမ်က္ကန္းယံုၾကည္မွဳန ဲ့ပံုအပ္ျပီး ေခါင္းမာသူေတြကို သူ ့ဖက္မွာထားလိုက္ျပီ။
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ နအဖရဲ့ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ထပ္၀င္ျပန္ျပီ။
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မၾကာခင္သူလြတ္လာေတာ့မယ္ဆိုတာသိရက္န ဲ့ ယက္ေတာ ကိစၥကိုသိသိၾကီးအျဖစ္ခံခဲ့တယ္။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္လံုး၀မစဥ္းစားဘူးဆိုတာျပလိုက္တာပဲ။
သူတို႔ေတြ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထပ္ျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးန ဲ့ေစာင့္ေနမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး ။

အနာဂါတ္ကို ဦးခင္ေဇာ္၀င္းတို ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရွဳျမင္ရာ....

ေရွ ့ကၾကိဳတဲ့လမး္

ပါတီသစ္တစ္ခုကို စဥ္းစားေနျပီ။ အဲဒီမွာပါတီတစ္ခုရွိရမယ္။ ျပည္သူ ့အက်ိဳးစီးပြားန ဲ့အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္မယ့္ပါတီျဖစ္မယ္။
ပါတီသစ္ေၾကျငာခ်က္ကို ေမလ ေျခာက္ရက္ေန ့မတိုင္ခင္ မေၾကျငာဘူး ဘာေၾကာင့္ဆိုလွ်င္ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဆက္ရွိေနေသးလို ့ျဖစ္ပါသည္။
တသီးပုဂလ လႊတ္ေတာ္အမတ္ရဲ့ အတိုင္းအတာက အလြန္အကန္ ့အသတ္ရွိတယ္။ သူတို ့ရဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳနဲ႔ အတိုင္အေဖာက္ညီမွဳဟာ အားနည္းခ်ိန ဲ့ေနမယ္ျဖစ္ျပီး
သူတို့ ဟာ ေရွ ့မွာၾကိဳရွိေနတဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ထုန ဲ့ထည္န ဲ့ကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္းရွိမွာမဟုတ္ဘူး။

ဦးခင္ေဇာ္၀င္း တင္ျပေသာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၏


ခင္ေမာင္ေဆြ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရွင္းလင္းတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာသံုးခု

ပါတီသစ္
တသီးပုဂလအေနျဖင့္ယွဥ္ျပဳိင္ျခင္း။ ေငြသိပ္မကုန္ပဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလုပ္ခ်င္ေနတဲ့လမ္းေၾကာင္း
အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဆက္လက္တည္ရွိဖို ့အင္မတန္ ပါးမွ်င္သည့္အခြင့္အေရး တစ္ခုျဖစ္သည္။
ပါတီသစ္ကို ေကဒါပါတီအေနျဖင့္ စတင္ျပီး အနည္းသံုးဆံုးေနရာ၀င္ျပိဳင္မည္။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါတီတြင္းပါဖို့ မပါဖို ့က အပရိက ကိစၥမရွိ။ အကယ္၍ မိမိတို ့ကလုပ္လိုလွ်င္ေတာင္ အလြဲသံုးမွဳျဖင့္ အတိုက္ခိုက္ခံရလိမ့္မည္။
ေဒါက္တာ၀င္းနုိင္ ၊ ဦးသိန္းညြန္ ့နွင့္ အျခား သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီကို အျမဳေတအျဖစ္ဖြ ဲ့မည္။ ေငြေၾကးေနာက္ခံသည္အေရးၾကီးသည္။ သို ့ေသာ္ ပါတီဖြဲ ့ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ပထမဦးစားေပး ျဖစ္ရမည္။
အဲဒီပါတီမွာေအာင္ဆန္းစုၾကည္မပါလို ့လူထုက မဲမေပးဘူးဆိုတာကေတာ့ ျဖစ္နိုင္ေျခမရွိဘူး ။

၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္မွတ္ခ်က္ မ်ားမွာကား ...


က်ေနာ့္မွတ္ခ်က္(ဦး ခင္ေဇာ္၀င္း)

အေမရိကန္အသံရဲ့ ဒီမနက္ကေဆြးေႏြးပြဲမွာ က်ေနာ္ပါခဲ့တယ္။ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ေဆြးေႏြးလာသူနွစ္ေယာက္က သူတို့ ပါတီျပန္လည္မွတ္ပံုမတင္ဘူး ဆိုတာ ဟာ သူတို ့ရဲ့နိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို ့ ေၾကျငာပါတယ္။ က်ေနာ္ကေျပာတယ္ အိုေက ဒါေပမယ့္ အဲဒါဟာ ယိုင္နဲ ့ေနတဲ့

ျပည္သူလူထုကို စြန္ ့ခြာတာလဲျဖစ္တယ္ သနး္ေပါင္းမ်ားစြာ ဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ ဲ့ခ်ဳပ္အတြက္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္မွာမဲေပးခဲ့ျပီးျပီလို ့ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေကာင္းျပီ ဦးစြာ ပထမ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ကိစၥေတြကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔မအံ့ၾသပါဘူး။ အခ်ဳိ ့အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အမူအက်င့္ေဟာငး္ေတြအတိုင္းပဲ ျပဳမူေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတၾကိမ္ကေတာ့သူတို႔ရဲ့ ပတ္စာခြာဖ်ာမလိပ္ခင္ေျဖေဖ်ာ္မွဳေပါ့ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္အတြင္းက တကယ့္ကို ေလးနက္တဲ့ လူေတြအတြက္ကေတာ့ အားလံုးေသာ ဆိုးရြားတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြရဲ့နွစ္ေပါင္းနွစ္ဆယ္လံုး အစြယ္တေငါေငါနဲ ့ေနွာင့္ယွက္မွဳေတြရဲ့၀န္ထုတ္၀န္ပိုးေလ်ာ့သြားတာပဲလို

့က်ေနာ္ကေျပာရပါလိမ့္မယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္ခဲ့ျပီးျပီ အဲဒီအတိုင္းပဲရွိေစေတာ့ ။ ခုခ်ိန္ကစျပီး က်ေနာ္တို ့ဟာ တကယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို အာရံုစိုက္နိုင္ၾကျပီ။

အသစ္ သို ့မဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြ ဲ့စည္းထားတ ဲ့ အမိ်ဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္အေနန ဲ့ နိုင္ငံေရးအတၱဘာ၀မွာ ေနရာတစ္ခု ထိုက္တန္ပါတယ္လို ့က်ေနာ့္အေနန ဲ့ယံုၾကည္ပါတယ္( အဲဒီပါတီဟာ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ နာမည္သံုးနိုင္ေျခမရွိေပမယ့္ အဲဒီပါတီဟာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြန္

အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ရဲ့သက္ေရာက္မွဳပဲျဖစ္ပါတယ္) အဲဒီပါတီဟာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳကိုလိုလားတဲ့ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ေတြန ဲ့ ေထာက္ခံသူေတြအတြက္ ေပ်ာ္၀င္စည္းကပ္ညီညြတ္တသားတည္းျဖစ္ေစေအာင္ သယ္ေဆာင္မယ့္ယာဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီပါတီရဲ့ခ်ည္းကပ္မွဳက " မပါ၀င္လိုသူေတြရဲ့ အခြင့္အေရးကို ငါတို ့အသိအမွတ္ျပဳသလို ၊ သူတို့ ကလဲ ပါတီသစ္အေနန ဲ့ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္လိုတဲ့ငါတို ့ရဲ့ ဆႏၵကို အသိအမွတ္ျပဳေလးစားသင့္တယ္" ။ ဒီေနရာမွာလဲ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ပါတ္သက္လို ဆိုး၀ါးတဲ့အျပဳအမူေတြရွိမွာမဟုတ္သလို

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ေကာင္းခ်ီးေပးမွဳကိုေတာင္ေတာင္းခံပါလိမ့္မယ္။ သို႔ျဖစ္ေသာ္ျငား ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံက မပါတ္သက္ေၾကာင္း မဆိုင္ေၾကာင္းဆိုတဲ့အရာေတြျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

အႏၱရာယ္ကေတာ့ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္န ဲ့ေခါင္းမာတဲ့သူေတြက ပါတီသစ္ကို ဆိုးရြားစြာရွုျမင္လာနိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလိုျဖင့္ အားလံုးဆံုးရွံုးျခင္းပဲဆက္လက္တည္တံ့ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံတကာက ေကာင္းမြန္တ ဲ့ဆႏၵရွိသူေတြကို က်ေနာ့္အေနန ဲ့ကမ္းလွမ္းခ်င္တာကေတာ့
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္န ဲ့အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ရဲ့ ဆႏၵေတြကို ေလးစားခဲ့သလို ပါတီသစ္ရဲ့ အဖြဲ ့၀င္ေတြဟာလဲ အဲဒီေလးစားမွဳန ဲ့ထိုက္တန္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအေနအထားမိ်ဳးနဲ ့မွသူတုိ့ကို အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကို သစၥာေဖာက္သူေတြလို ့တံဆိပ္မကပ္သင့္ပါဘူး။
ခုလိုအလွည့္အေျပာင္းမွာ ေထာက္ခံမွဳဟာ အင္မတန္အေရးပါလွပါတယ္။

ဒီပါတီသစ္ဟာ ၾကံ့ဖြတ္ရဲ့ေအာင္ပြဲန ဲ့ အမ်ားစုၾကီးရဲ့ၾကားမွာအခရာက်လွျပီး ပိုမိုျပီး ဒီမိုကရက္တစ္ဆန္တဲ့ ရလာဒ္ေတြကိုရရွိလာနုိင္ပါတယ္။ ဒီပါတီဟာ အေကာင္းဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေလးနက္တည္ၾကည္တဲ့ကတိက၀တ္၊ သင့္ေလွ်ာ္ ျပီးလိုက္ေလ်ာညီေထြ အစြမ္းအစရွိတဲ့ ဒီမိုကရက္ေတြ ပါလီမန္ထဲေရာက္ရွိျခင္းနွင့္

ဒီမိုကရက္တစ္ တိုင္းျပည္ တည္ေထာင္မွဳတို ့ျဖစ္ဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။

နအဖအတြက္ ေမးခြန္းမ်ား

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကေတာ့ ေက်ာခိုင္းထြက္ခြာေနျပီ ဒါေပမယ့္ ၾကံ့ဖြတ္ ရွံုးေနနိုင္ေသးတယ္။ သန္းေရႊရဲ့ အၾကံနဲ ့ စီမံကိန္းကေတာ့ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ သမတျဖစ္ဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္က အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္မပါ၀င္တာေတာင္ သူလိုခ်င္သလို ျဖစ္မလာခဲ့ရင္

သန္းေရႊက ရလာဒ္မ်ားကို ေလးစားျပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မွာလား ။
တရုတ္န ဲ့အာစီယံေခါင္းေဆာင္ေတြအေနန ဲ့ဒီေမးခြန္းကို သန္းေရႊကိုေမးသင့္တယ္လို ့ ခံစားရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမေတာ့ ဒီမုိကေရစီကို ျပန္မိတ္ဆက္ေပးျခင္း နိုင္ငံနဲ႔ နိုင္ငံ့ အရည္အေသြးကိုျပန္တည္ေဆာက္ျခင္း ျပီးေတာ့ ျပည္သူ လူထုဘ၀ေတြကို ထြန္းကားေအာင္ လုပ္ျခင္း ေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။

စကားခ်ပ္: က်ေနာ့္အေနျဖင့္ကယ္ဆယ္ေရးကုမၼဏီေထာင္ျပီးလုပ္ငန္းလုပ္သင့္ေကာင္းရဲ့။ သင့္ အျမင္နွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားအားၾကိဳဆုိပါသည္။


ဤတြင္ ခင္ေဇာ္၀င္း၏ စာတမ္းျပီး၏။

***********************

ကြ်နု္ပ္အေနျဖင့္ မည္သည့္မွတ္ခ်က္မွ် ေပးရန္ပင္မလိုအပ္ေတာ့သျဖင့္ ဟိုက္...ဟာ .. ဟင္ ..........အို ဟုပင္ အာေမဋိတ္ ထြက္ျပစရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါ။
အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ဦးခင္ေဇာ္၀င္း ဦးသုေ၀ တို႔ နွင့္ျမန္မာ့အတင္းသတ္မကြ စည္း၀ါးရိုက္ကာ ထိုင္းနိုင္ငံသို ့ထြက္လာျပီးေနာက္ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားလည္းျပဳလုပ္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို ့အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္အေပၚနွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚထားသည့္ သစၥာေၾကျငာ ေရႊေပလႊာၾကီးဘဇာနွင့္တူသနည္းဟူမူ အနွစ္နွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေပါင္းသင္းလာျပီးကာမွ "မိန္းမေရ မင္း ေသြးမဆံုးမခ်င္း ၊ ကင္ဆာျဖစ္
လုိ ့မ်ားသားအိမ္မထုတ္ နို ့မျဖတ္ရမခ်င္း ကိုကို တုတ္ၾကီးတုိ့ ကသစၥာရွိမွာပါဟု "
ေျပာသေယာင္နွင့္တူလြန္းလွေပ၏။ ဦးခင္ေဇာ္၀င္းကေတာ့ တရုတ္၊ အာစီယံေဖာက္သည္မ်ားကို ရြာထဲ အသစ္ကေလးလာေတာ့မယ္ ေပါက္ေဖာ္တို႔ေရ အားေပးဖို ့လက္မေႏွးၾကပါန ဲ့ခင္ဗ် ဟု ဆိုေသာ ေရွးသေရာအခါ က ဆူးေလဘုရားလမ္းမေပၚတြင္ လြယ္အိတ္ကေလးတစ္လံုးနွင့္(မည္သည့္ ကဗ်ာဆရာ
စာေရးဆရာမွမဟုတ္ ျပည္တြင္းမွလည္းမဟုတ္ ျပည္ပ ထြက္လာသူမ်ားထဲမွလဲမဟုတ္ အတိအက်မဟုတ္ အမွန္မဟုတ္ လံုး၀မဟုတ္ မဟုတ္ ဆိုမွမဟုတ္ ) ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ေလွ်ာက္ေနၾကေသာ ဖာဆြယ္ ဖာေခါင္းမ်ားနွင့္တူေသးေတာ့၏။
ေလးစားေလာက္ဖြယ္ အတိ သစၥာရွင္ၾကီးမ်ား၏ နိုင္ငံေရးေနာက္မီးလင္းမွဳကို ျမင္ရေတြ ့ရသည္မွာကား တုတ္ၾကီးအေလာင္းအလ်ာနုစဥ္ကာလကလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ရင္း မိတ္ကပ္အေဖြးသားနွင့္ အေျခာက္ခ်င္းလင္လုသည္ကို ျမင္ရသည္နွင့္ တူေနေသးေတာ့ဟု ျဖစ္ပါေလေတာ့သတည္း။

ထိုနည္းနွင္နွင္ ဧရာ၀တီ၊ မဇၥ်ိမ ၊ ဗီြအိုေအ နွင့္ သတင္းဌာနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ကာ စည္းကိုက္၀ါးကိုက္ တီး၀ိုင္းတိုက္ေနသူမ်ား၏ အျဖစ္ကိုလည္းျပံဳး၍ နားလည္လိုက္မိပါသည္။
ဘာတဲ့ ဧရာ၀တီက ငနဲမ်ားက သူတို ့ဆဲစာမေရာက္လွ်င္ပင္ မေနတတ္ေတာ့ဟူသတတ္ ၊ ၾဆာ ေက်ာ္ဇံသာကလည္းထိုနည္းလည္းေကာင္း.................
ဒီေတာ့ဇာတ္မင္းသားၾကီး( ဦးတင္ေမာင္လား၊ ျမိဳ ့ေတာ္ဦးသိန္းေအာင္လားမမွတ္မိေတာ့ ) ၏ သီခ်င္းလို ထိုနည္းလည္းေကာင္း ..ထိုနည္းလည္းေကာင္း စီးပြားေရးအေျခအေနမေကာင္းလို ့ ဖမ္းကာေျမြေရာင္း ထိုင္ျဖီးလိုက္ပါသည္ ေပါ့လကြယ္။တုတ္ၾကီး ေခတၱ တာ၀တိ ံသာ


မွတ္ခ်က္။ ။ ဦးခင္ေဇာ္၀င္း၏ စာအား တတ္နုိင္သမွ် အတိအက်ဘာသာျပန္ထားပါသည္၊ သို ့ေပသည့္ ကြ်န္္ုပ္တုတ္ၾကီးသည္ ကြဲ်ေက်ာင္းသူ ပညာရွင္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ဘိလပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဂုဏ္ထူး ၀ိေသသမ်ားစြာျဖင့္ ဓမၼာစရိယဘြဲ ့ရထားသည့္ ကိုယ္ေတာ္လည္းမဟုတ္ပါေသာေၾကာင့္ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ ဆလံေပးရန္မလိုအာမင္ ေအာ္ရန္မလိုပါ။

0 Comments: